เขตพื้นที่ให้บริการปลูกสร้างโดยบ้านอยู่ดี

บ้านอยู่ดีทั้ง 4 แบบ สามารถปลูกสร้างได้บนผืนที่ดินที่คุณต้องการ โดย ในปี 2561 พื้นที่ให้บริการก่อสร้าง จัดการ รวมถึงการรับประกัน โดยบ้านอยู่ดี มีทั้งหมด 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

"สร้างบ้านที่ดีกับมืออาชีพที่คุณมั่นใจ
ชัดเจนในงบประมาณ จัดการให้ทุกสิ่ง
จริงใจเปิดเผยคุณภาพ"

© 2018 Nexter Digital Co.,Ltd. All Rights Reserved.